FULLBOKAD – Shaktipat & Kirtan

SWEDEN
Välkommen till en unik möjlighet att frigöra din inre potential, Kundalini – din livskraft. Shaktipat betyder “descent of grace ” och är en yogisk initiering som aktiverar eller väcker din Kundalini.

Kundalini-uppvaknandet är början på en inre resa mot Sanning och Frihet. Shaktipat (Siddha Maha Yoga) stöder och accelererar den inre resan och oavsett vilken nivå av uppvaknande som sker, hjälper energiöverföringen till att lösa upp karmiska blockeringar och lager av imprints.

Musiken och mantrasången leder dig in i vördnadens energi som förstärker din mottaglighet för shaktipat-initieringen och från vilken högre medvetenhet och självinsikt spontant blommar fram. Musik kombinerat med Kundalini-överföring skapar ett kraftfull space av helande vibrationer.

Julia leder oss i kirtan (mantrasång) med harmonium, trummor och avslutar i stillhet med gong och klangskålar.
Gyani ger shaktipat-initieringen genom handpåläggning.
Rohanji kommer att närvara på distans från Indien med Shaktipat-överföring.

Vi samlas denna kväll i erkännandet av vårt Själv som formlös vibration, evig och oändlig icke-dualistisk medvetenhet.

Boka din plats per mail till grace.flow.love@gmail.com

JULIA LEONI är en sångfågel med stor förkärlek för kirtan – mantrasång i grupp. Julia är även utbildad i Peter-Hess – klangmassage® och utforskar med stor nyfikenhet de transformerande effekterna av ljudfrekvenser och vibrationer genom sång och instrument som klangskålar och gong i Klang Yoga och Klangmediation och undervisar även i Chakra Yoga.

“GYANI realized her potential at light speed after receiving Shaktipat initiation and soon moved into the core of Advaita. She is well integrated and established energetically and has dissolved the denser portion of her Karma. She is now facilitating awakening for others through Shaktipat transmissions as well as simply holding space with unconditional loving acceptance.”
-Rohanji

”Gyani embodies Grace in each particle of her being and with that touch of grace and ease she guides you effortlessly through any hardship. One simple touch or look can remind you of how simple it can be to…simply be. And all that other stuff, that we do to keep ourselves from true self-love, she silently holds space for in an all-encompassing way.

If one is looking for a Teacher with Grace that embodies the Divine Feminine, without titles, entitlements, judgments or fluff, there is no doubt that Gyani will be the perfect reflection for that. For she reminds you – that “there is no spoon”, just like there is no other Guru but you.”
-Bhavya Rai Parameshwari

ROHAN KAPUR has facilitated awakening for thousands through Shaktipat transmissions and guided many through his pointers to the absolute. He is the founder of the online ashram: https://www.facebook.com/groups/249329132110710/

His humble yet brutally honest and eye opening guidance, helps adepts dismantle illusions obscuring true being and realize their true nature as the Self. His pointers are according to the unique standpoint of the entity that seeks but are often references from classic scriptures of Advaita Vedanta, Tantric traditions of Kashmir Shaivism as well as Zen Buddhism although he does himself repeat that

“there is no teaching, no teacher, no student. It all just happens in resonance.”

So where words, teachings and pointers become a limitation, since they are taken to be that which is pointed towards, the stress instead is laid on internalising and recognising the essence, in shared presence, meditation and transmission/resonance of the Shaktipat field.

300kr (250kr för knapra ekonomiska lägen)

Välkommen att boka din plats till grace.flow.love@gmail.com

Hari OM

Vedicvortex.com

Skandinavisk grupp för kundalini-uppvaknande, shaktipat och kirtan:
https://m.facebook.com/groups/377161996344423

International group:
https://www.facebook.com/groups/249329132110710/

The event is finished.

Date

Jul 12 - 13 2019
Expired!

Time

11:00 pm - 1:00 am

Location

INFINITE YOGA MALMÖ
INFINITE YOGA MALMÖ Malmö Sweden 21139
QR Code